Εμπορικό Τμήμα

______________________________

 

Είμαστε δίπλα στον ασθενή και τον επαγγελματία υγείας με υψηλής
ποιότητας και θεραπευτικής αξίας φαρμακευτικά σκευάσματα από
επτά θεραπευτικές κατηγορίες

H RAFARM αποτελεί μια φαρμακευτική βιομηχανία με σημαίνοντα ρόλο και δυναμική εμπορική δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά. Έχει αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό και συνεχίζει τη δυναμική της πορεία. Διευρύνει τις δραστηριότητές της και επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και την πρόσβαση των ασθενών σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά σκευάσματα που βελτιώνουν τη ζωή.

H άρτια οργάνωση, το ξεκάθαρο επιχειρηματικό πλάνο, η γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα του φαρμακευτικού κλάδου, η ταχεία διείσδυση στην αγορά και η εμπιστοσύνη από τους επαγγελματίες υγείας καθιστούν τη RAFARM πόλο έλξης για συνεργασίες και αντιπροσωπείες προϊόντων από πολυεθνικές εταιρείες.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με ενίσχυση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου φαρμακευτικών σκευασμάτων από επτά θεραπευτικές κατηγορίες στρατηγικής σημασίας