ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

____________________________

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ERVIDOL 12,5MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
ERVIDOL 25MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
ERVIDOL 6,25MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
EVANGIO 10MG CAPSΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMLODIPINEC08CA01BT x 30
EVANGIO 5MG/CAPΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMLODIPINEC08CA01BT x 30
RABOLAN 100MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUMC09CA01BT x 28
CO-RABOLAN (100+12,5)MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUM, HCTZC09DA01BT x 28
CO-RABOLAN (100+25)MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUM, HCTZC09DA01BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (20+5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (40+10)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (40+5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+10+25)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+5+25)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
KYMAZOL 20MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑSIMVASTATINC10AA01BT x 30
KYMAZOL 40MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑSIMVASTATINC10AA01BT x 30
DELIPOST 10 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
DELIPOST 20 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 14
DELIPOST 20 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
DELIPOST 40 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 14
DELIPOST 40 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
ZIRCOS F.C.TAB 10MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZIRCOS F.C.TAB 20MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZIRCOS F.C.TAB 5MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZETIRAF TAB 10MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBEC10AX09BT x 28
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+10)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+20)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+40)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30
TOLDESOR PR.CAP 2MG/CAPΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥTOLTERODINEG04BD07BT x 28
TOLDESOR PR.CAP 4MG/CAPΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥTOLTERODINEG04BD07BT x 28
SIVENACIN F.C.TAB 10MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥSOLIFENACIN SUCCINATEG04BD08BT x 30
SIVENACIN F.C.TAB 5MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥSOLIFENACIN SUCCINATEG04BD08BT x 30
DIREXYN F.C.TAB 10MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥTADALAFILG04BE08BT x 4
DIREXYN F.C.TAB 20MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥTADALAFILG04BE08BT x 4
FONCITRIL 4000 GRAN.OR.SOL SACH x 10GRΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥCITRICVAcid:MONOPOTASSCitr:MONOSODIUMCitrG04BXBTx 30 SACHETS
ALFURAL PR.TAB 10MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥALFUZOSING04CA01 BT x 30
DYOSTER CAPS (0.5+0.4)MG/CAPΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥDUTASTERIDE:TAMSULOSING04CA52BT x 30
FINAZIL 5MG/TAB F.C.TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥFINASTERIDEG04CB01BT x 28
RAFUSTER SOFT.CAPS 0.5MG/CAPΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥDUTASTERIDEG04CB02BT x 30
RAFALITH PD.ORA.SOL 4G (25+5+25)mEq/SACHETΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥPOTASSIUM Citr:MAGNESIUM Citr:PYRIDOXINEBTx 30 SACHETS
NEOFORDEX TAB 40MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONEH02AB02BT x 10 (unit dose)
REXAZON SOLU.TAB 2MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONEH02AB02BT x 14
REXAZON SOLU.TAB 4MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONEH02AB02BT x 14
REXAZON SOLU.TAB 8MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONEH02AB02BT x 14
DEXALEAU ORAL.SOL 10MG/5ML ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEH02AB02BT x 1 BOTTLE x 50 ML
DEXAMETHASONE/ROSEMONT 2MG/5ML ORAL.SOLΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEH02AB02BT x 1 BOTTLE x 150 ML
DEXAMETHASONE/ROSEMONT 2MG/5ML ORAL.SOLΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEH02AB02BT x 1 BOTTLE x 75 ML
CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 30MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑCINACALCETH05BX01 BT x 28
CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 60MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑCINACALCETH05BX01 BT x 28
CINACALCET/RAFARM F.C.TAB 90MG/TABΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑCINACALCETH05BX01 BT x 28
REXTOL INJ.SOL 5MCG/MLΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑPARICALCITOLH05BX02BT x 5 VIALS x 1 ML
REXTOL SOFT.CAPS 1MCG/CAPΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑPARICALCITOLH05BX02BT x 30
REXTOL SOFT.CAPS 2MCG/CAPΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑPARICALCITOLH05BX02BT x 30
BUVERA TTS 35MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
BUVERA TTS 52.5MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
BUVERA TTS 70MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
DEZEPIL 100MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 200MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 25MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 50MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
NEWLEV F.C.TAB 1000MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVETIRACETAMN03AX14BT x 30
NEWLEV F.C.TAB 500MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVETIRACETAMN03AX14BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (100+25+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (125+31,25+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (150+37,5+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (200+50+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (50+12.5+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (75+18.75+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
NYZOL 10MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
NYZOL 20MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
NYZOL 5MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
DEXAMETHASONE/RAFARM [PF] EY.DRO.SOL 1MG/MLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑDEXAMETHASONES01BA01FL x 5 ML
PURO DROPS EYE DROPS PRESERV.FREEΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑSACHA INCHI SEED OIL, TREHALOSE, HYALURONIC ACIDL07A3NFL x 10 ML
XIMLUCI INJ.SOL 10MG/ML BT X 1 VIAL X 0,23ML + 1 ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑRANIBIZUMABS01LA041 BOX * 1 VIAL * 0.23 ML
ABIRATERONE/RAFARM F.C.TAB 500MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣABIRATERONELO2BX03BT x 60
SIVENIC CON.R.TAB. (6+0.4)MG/TABΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥSOLIFENACIN:TAMSULOSING04CA53BT x 30
TIAQUEL F.C.TAB 100MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 200MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 25MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 300MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 30
NODASIC 100MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMISULPRIDEN05AL05BT x 30
NODASIC 400MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMISULPRIDEN05AL05BT x 30
RAPIPROZ TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
RAPIPROZ TAB 15MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
RAPIPROZ TAB 30MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
ALPRAZOLAM/AUROBINDO TAB 0,50MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑALPRAZOLAMN05BA12 BT x 30
FOKESTON 20MG/CAPΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑFLUOXETINEN06AB03BT x 24
PREFUCET 20 MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCITALOPRAMN06AB04BT x 28
PREFUCET 40 MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCITALOPRAMN06AB04BT x 28
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 14
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 30
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 14
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 30
RAFAZIL 10MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 28
RAFAZIL 5MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 28
RAFAZIL ORAL.SOL 1mg/MLΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 1 BOTTLE x 150 ML
MENTIFAR F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑMEMANTINEN06DX01BT x 28
MENTIFAR F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑMEMANTINEN06DX01BT x 28
PRENORVINE 2MG/TAB SUBL.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN07BC01BT x 7
PRENORVINE 8MG/TAB SUBL.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN07BC01BT x 7
LIBROXAR SUBL.TAB (2+0.5)MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINE:NALOXONEN07BC51BT x 7
LIBROXAR SUBL.TAB (8+2)MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINE:NALOXONEN07BC51BT x 7
DICLOP 75MG/TAB F.C.TABΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑCLOPIDOGRELB01AC04BT x 30
RAFESAC PD.ORA.SOL 300MG (37,5mg Fe++)/SACHETΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑIRON II / FERRUS GLUCONATEB03AA03BT x 30
VELTIFER OR.SOL.SD 100MG/5ML VIALΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑIRON III / POLYMALTOSE COMPLEXB03ABBT x 10 VIALS x 5 ML
FERROVIN 100MG/5ML AMP IN.SO.CRΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑIRON III / SUCROSE COMPLEXB03AC02BT x 5 AMPS x 5 ML
ABSEAMED INJ.SO.PFS 10000IU/1,0MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 3000IU/0,3MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 1 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 4000IU/0,4MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 5000IU/0,5MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 6000IU/0,6MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ABSEAMED INJ.SO.PFS 8000IU/0,8MLΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑEPOETIN ALFA (RECOMBINANT)B03XA01BT x 6 PF.SYR
ANTI-ASIDOZ CA.SOF.GR 500MG/CAPΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣSODIUM BICARBONATEA02AH BT x 100
MEDOPREL GR.CAP 20MG/CAPΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣOMEPRAZOLEA02BC01BT x 28
MEDOPREL GR.CAP 40MG/CAPΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣOMEPRAZOLEA02BC01BT x 28
SITAGLIPTIN+METFORMIN/RAFARM F.C.TAB (50+1000)MG/TABΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣSITAGLIPTIN:METFORMINA10BD07BT x 60
SITAGLIPTIN+METFORMIN/RAFARM F.C.TAB (50+850)MG/TABΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣSITAGLIPTIN:METFORMINA10BD07BT x 60
SITAGLIPTIN/RAFARM F.C.TAB 100MG/TABΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣSITAGLIPTINA10BH01BT x 30
SITAGLIPTIN/RAFARM F.C.TAB 50MG/TABΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣSITAGLIPTINA10BH01BT x 30
LECALCIF CAPS 25.000 IU/CAPΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣCHOLECALCIFEROLA11CC05BT x 4
LECALCIF OR.SO.Drp 2.400 IU/ML VIALΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣCHOLECALCIFEROLA11CC05BT x 1 Σταγ. VIAL x 10ML
LECALCIF ORAL.SOL 100.000 IU/ML AMPSΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣCHOLECALCIFEROLA11CC05BT x 3 AMPS
LECALCIF ORAL.SOL 25.000 IU/ML AMPSΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣCHOLECALCIFEROLA11CC05BT x 4 AMPS
MAGNESIUM OXIDE/RAFARM EF.TAB 300MG/TABΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣMAGNESIUMA12CC10BT x 20
LEUPRORELIN/SANDOZ IMPLANT 5MG/IMPLANT AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLEUPRORELINL02AE02BTx 1 PF.SYRx 1 IMPLANT
BICALUTAMIDE/RAFARM F.C.TAB 150MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣBICALUTAMIDEL02BB03 BT x 30
BICALUTAMIDE/RAFARM F.C.TAB 50MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣBICALUTAMIDEL02BB03 BT x 30
ZOLITRAT F.C.TAB 1MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣANASTROZOLEL02BG03BT x 28
RATROZ F.C.TAB 2,5MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLETROZOLEL02BG04BT x 30
GRASTOFIL S.I.INF.PS 30MU/0,5MLAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFILGRASTIML03AA025 PF.SYR x 0,5ML
GRASTOFIL S.I.INF.PS 48MU/0,5MLAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFILGRASTIML03AA025 PF.SYR x 0,5ML
GRASUSTEK INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) PF.SYR.AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣPEGFILGRASTIML03AA131 PF.SYR x 0,6ML
FINGOLIMOD/RAFARM CAPS 0.5MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFINGOLIMODL04AA27BT x 28
HUKYNDRA INJ.SOL 40MG/0.4ML 1 PF.PEN + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.PEN + 1 ΕΠΙΘ
HUKYNDRA INJ.SOL 40MG/0.4ML 1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘ
HUKYNDRA INJ.SOL 80MG/0.8ML 1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘ
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 10MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 15MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 20MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 25MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 5MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
IMOTEC 12MC/CAP INHPD.CAP+ INHALATION DEVICEΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑFORMOTEROLR03AC13BT x 60
DESOTEROL INH.CAP 300mcg+25mcg/CAP (240+20/DOSE)ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUDESONIDE:SALMETEROLR03AK12BT x 60
MOKAST F.C.TAB 10MG/TABΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑMONTELUKASTR03DC03BT x 28
EDENIGHT CREAM (4.5% + 0.4%)ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑSODIUM CHLORIDE: SODIUM HYALURONATE07A3NTUB x 5G
BLEFASTOP (4-TERPINEOL 0.5% )ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑSODIUM HYALUR, 4-TERPINEOL, ALOE07A3NBT X 28 GAUZE
HYAL EYE DROPS 0.2 % PRESERV.FREEΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑSODIUM HYALURONATE07A3NBT x 1 VIAL x 10 ML
HYAL PLUS EYE DROPS 0.4 % PRESERV.FREEΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑSODIUM HYALURONATE07A3NBT x 1 VIAL x 10 ML
IKOBEL 0.3% EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑTOBRAMYCINS01AA12FL x 5 ML
LEXAVON EY.DRO.SOL 0.5% ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑLEVOFLOXACINS01AE05BT x 1 VIAL x 5 ML
NEZEFIB EY.DRO.SOL 0,1%+0,5%ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑCHLORAMPHENICOL:DEXAMETHASONES01CA01FL x 10 ML
LOFOTO EY.DRO.SUS 0,3%+0,1% (W/V)ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑDEXAMETHASONE:TOBRAMYCINS01CA01FL x 5 ML
BRIMONTAL EY.DRO.SOL 0,2% (W/V) (2MG/ML)ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑBRIMONIDINES01EA05BTx 1 VIALx 5ML
OPTODROP 2% W/V EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑDORZOLAMIDES01EC03BT x 1 VIAL x 5 ML
OPTODROP-CO (2%+0,5%) w/v EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑTIMOLOL:DORZOLAMIDES01ED51BT x 1 VIAL x 5 ML
LATAZ-CO (50MCG+5MG)/ML EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑTIMOLOL:LATANOPROSTS01ED51BT x 1 VIAL x 2,5 ML
LATAZ 50MCG/1ML(0,005%W/V) EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑLATANOPROSTS01EE01BT x 1 VIAL x 2,5 ML
TRAVOPROST/RAFARM EY.DRO.SOL 40MCG/ML ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑTRAVOPROSTS01EE04BT x 1 FL x 2.5 ML
NOXTOR 0.025% EY.DRO.SOLΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑKETOTIFENS01GX08FL x 5 ML
SKUDOΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑEYE SHIELDBT X 3
RETINORM CAPS 600MG/CAPΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑLUTEIN, ZEAXANTHIN, VIT C & E, COPPER, ZINC BT x 60
RUVOMINOX 1% GELΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUMM02AA15TUB x 100 G
NORDELOZ C/S.SOL.IN 4MG/5MLΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑZOLEDRONIC ACIDM05BA08BT x 1 VIAL x 5 ML
ILGEM 2% MED.SHAMPΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑKETOCONAZOLED01AC08FL x 120 ML
OSMORAN 0.1% W/V(BET.VAL) LOTΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑBETAMETHASONED07AC01FL x 60 ML
RUBOCORD CREAM 0.05%ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑCLOBETASOL PROPIONATED07AD01TUB x 30 G
DEFERASIROX/RAFARM F.C.TAB 180MG/TABΔΙΑΦΟΡΑDEFERASIROXV03AC03BT x 30
DEFERASIROX/RAFARM F.C.TAB 360MG/TABΔΙΑΦΟΡΑDEFERASIROXV03AC03BT x 30
DEFERASIROX/RAFARM F.C.TAB 90MG/TABΔΙΑΦΟΡΑDEFERASIROXV03AC03BT x 30

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

______________________________

 

 

ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ

 

 

ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ