Ρυθμιστικές υποθέσεις

______________________________________

Το τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων της RAFARM είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, δρα με ταχύτητα και ευελιξία και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία διεθνών φαρμακευτικών.

Αποτελεί σημαντικό τμήμα της εταιρείας καθώς συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρείας, τόσο για την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων στις Αρχές Υγείας, όσο και για την έγκριση, την τιμολόγηση και την αποζημίωση αυτών με τελικό σκοπό την κυκλοφορία φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής ποιότητας.

Το τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων της RAFARM είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία,δραμε ταχύτητα και ευελιξία και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία διεθνών φαρμακευτικών.

 

Επίσης, διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Έχει την ευθύνη για την έγκριση και ενημέρωση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SmPC), της επισήμανσης των υλικών συσκευασίας και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης για τον Ασθενή (PIL), σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Εθνικών Αρχών.

Η RAFARM διαθέτει 1.100 ενεργες άδειες φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλο τον κόσμο

Το τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων της RAFARM είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, δρα με ταχύτητα και ευελιξία και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία διεθνών φαρμακευτικών.

Το τμήμα στελεχώνεται από ειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και βασική δραστηριότητα τη συγγραφή φακέλων, την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των Αδειών Κυκλοφορίας αυτών.

Επίσης, διασφαλίζει τη
συμμόρφωση της εταιρείας με
όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Αποτελεί σημαντικό τμήμα της εταιρείας καθώς συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρείας, τόσο για την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων στις Αρχές Υγείας, όσο και για την έγκριση, την τιμολόγηση και την αποζημίωση αυτών με τελικό σκοπό την κυκλοφορία φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής ποιότητας.

Έχει την ευθύνη για την έγκριση και ενημέρωση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SmPC), της επισήμανσης των υλικών συσκευασίας και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης για τον Ασθενή (PIL), σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Εθνικών Αρχών.

Η RAFARM διαθέτει 1.100 ενεργες άδειες φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλο τον κόσμο