Ποιοτικός Έλεγχος

______________________________

Στη RAFARM, η ποιότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή για κάθε διαδικασία και ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Στη RAFARM, η ποιότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή για κάθε διαδικασία και ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Η ανάπτυξη ποιοτικών φαρμάκων αποτελεί στόχο ύψιστης σημασίας για εμάς, για αυτό τον λόγο σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη ώστε να ακολουθεί τις σύγχρονες βιομηχανικές πρακτικές (cGMPs ).

Η ανάπτυξη ποιοτικών φαρμάκων αποτελεί στόχο ύψιστης σημασίας για εμάς, για αυτό τον λόγο σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη ώστε να ακολουθεί τις σύγχρονες βιομηχανικές πρακτικές (cGMPs ).

Κάθε χρόνο επενδύουμε σημαντικούς πόρους στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, με στόχο να απελευθερώνονται προϊόντα υψηλής ποιότητας.