Παραγωγή

_____________________________________________

80 φαρµακευτικές εταιρείες παγκοσµίως, εµπιστεύονται
τη RAFARM για την παραγωγή περισσότερων των 400 προϊόντων
υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικότητας.

 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της RAFARM είναι εφάμιλλες πολυεθνικών εταιρειών, σχεδιασμένες σύμφωνα με προδιαγραφές GMP (Good Manufacturing Practice) και περιλαμβάνουν σύγχρονα συστήματα BMS – Building Management System, ώστε να ελέγχονται και να διατηρούνται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης.

Σημειώνεται ότι η RAFARM είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για το εργοστάσιο και το ερευνητικό της

κέντρο για ανάπτυξη και παραγωγή στείρων και σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά των ΗΠΑ 6 φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένες παραγωγικές μονάδες της RAFARM (12.000 τ.μ.), διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ύψιστης ποιότητας.

Οι στείροι χώροι (1.400 τ. μ.) για την παραγωγή εξειδικευμένων ενέσιμων και οφθαλμικών προϊόντων σε 5 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό και προδιαγραφές ελέγχου και ανάλυσης από τους καλύτερους παγκοσμίως. Επίσης, συνεχώς αναβαθμίζονται με σύγχρονη τεχνολογία, όπως με τη ρομποτική μηχανή πλήρωσης πλαστικών φιαλιδίων και προγεμισμένων συριγγών για ενέσιμα προϊόντα και την υπερσύγχρονη μηχανή πλήρωσης στείρων οφθαλμικών.

Δυναμικότητα παραγωγής (1 βάρδια)

Νοιαζόμαστε για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσω της πρόσβασης σε υψηλής   
ποιότητας θεραπευτικές λύσεις, για αυτό και διαθέτουμε τα προϊόντα που παράγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της RAFARM από φαρμακεία και νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής.

Επενδύουμε σε νέες γραμμές παραγωγής και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό

Νέα μονάδα παραγωγής οφθαλμικών προϊόντων

Νέα μονάδα παραγωγής στείρων ενέσιμων προϊόντων με τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικό μηχανολογικό εξοπλισμό

Νέος Σύγχρονος Αποθηκευτικός Χώρος 4.500 τ.μ.

Νέα μονάδα παραγωγής οφθαλμικών προϊόντων

Νέα μονάδα παραγωγής στείρων ενέσιμων προϊόντων με τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικό μηχανολογικό εξοπλισμό

Νέος Σύγχρονος Αποθηκευτικός Χώρος 4.500 τ.μ.