Έρευνα & Ανάπτυξη

__________________________________

Στα 50 και πλέον χρόνια που δραστηριοποιούμαστε με πείσμα και διάθεση να προσφέρουμε στους ασθενείς, έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε πάνω από 100 φαρμακευτικά προϊόντα και να έχουμε περισσότερες από 1.100 εγκεκριμένες άδειες παγκοσμίως. Μάλιστα, είμαστε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση FDA για την ανάπτυξη και παραγωγή στείρων και σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Είμαστε μια εξωστρεφής εταιρεία με προσανατολισμό στην καινοτομία, για αυτό και επενδύουμε ετησίως το 13% του καθαρού κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Παράλληλα, προσελκύουμε επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και συνεργαζόμαστε με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και με διεθνούς κύρους ερευνητικά κέντρα με στόχο την πρόσβαση των ασθενών σε υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας σκευάσματα.

_____________________________________________________________________


Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων στην Ελλάδα και παγκοσμίως

_____________________________________________________________________

Έρευνα και Ανάπτυξη για τη RAFARM σημαίνει

Ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ασθενών και να ανταπεξέλθουμε στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα των συνεργατών και των αρχών.

Αξιοπιστία στην ανάπτυξη, έγκριση και παραγωγή πολύπλοκων στείρων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μέσα από τις επιτυχείς συνεργασίες μας με μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες έχουμε χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με νέα ερευνητικά έργα.

Εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη πολύπλοκων φαρμακοτεχνικών μορφών. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, με πολυετή εμπειρία εργάζονται με αφοσίωση στην ανάπτυξη νέων γενόσημων προϊόντων χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες micro και nano σωματιδίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης αλλά και αναπτύξεις φαρμάκων προστιθέμενης αξίας (Value Added Medicines) όπως νέων φαρμακευτικών προϊόντων με συνδυασμούς δραστικών ουσιών θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για το νέο άλμα της εταιρείας προς το μέλλον.

Ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου φαρμακευτικού κλάδου με αξιοποίηση της τεχνολογίας, πελατοκεντρική προσέγγιση και εστίαση στον άνθρωπο.

Το νέο υπερσύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο 2.500m αποτελεί για εμάς έναν χωρο καινοτομίας και ανάπτυξης όπου 100 επιστήμονες σήμερα, και περιοτσσεροι από 120 σύντομα, αξιοποιούν τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό για να αναπτύξουν  υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας φαρμακευτικά σκευάσματα.

Στον χώρο  αυτο επιτελούνται οι αναπτύξεις των νέων γενόσημων προϊόντων της εταιρείας καθώς και οι μελέτες για τη μεταφορά τεχνολογίας στη RAFARM προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί από άλλες ερευνητικές ομάδες και παράγονται από την εταιρεία.

Σήμερα, οι αναπτύξεις (R&D) της RAFARM εστιάζουν σε οφθαλμικά και ενέσιμα προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση σε πολύπλοκες εκδοχές τους, όπως εναιωρήματα, κολλοειδή διαλύματα και νανογαλακτώματα, ενώ οι δραστηριότητες της μεταφοράς τεχνολογίας (Pharm. Tech.) καλύπτουν όλη σχεδόν τη γκάμα των φαρμακοτεχνικών μορφών που μπορεί να παράγει η RAFARM, δηλαδή, στερεές (δισκία, κάψουλες, φακελίδια), ημιστερεές (κρέμες, αλοιφές, γέλες) και υγρές (πόσιμα διαλύματα, διαλύματα εξωτερικής χρήσης, σιρόπια, οφθαλμικά, ενέσιμα).

Η ερευνητική ομάδα της RAFARM αποτελείται από επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας που εφαρμόζουν τις αυστηρές διεθνείς οδηγίες σε όλες τις διαδικασίες όπως:

  • Αξιολόγηση προμηθευτών δραστικών ουσιών
  • Ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών σύμφωνα με τη μεθοδολογία Quality by Design (QbD)
  • Παραγωγή παρτιδών εργαστηριακής, πιλοτικής και βιομηχανικής κλίμακας
  • Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων
  • Διενέργεια μη κλινικών (in vitro) μελετών
  • Εκπόνηση μελετών σταθερότητας
  • Μεταφορά παραγωγής προϊόντων
  • Ανάπτυξη προϊόντων σε συνεργασία με πελάτες και υποστήριξη φακέλων με μελέτες ανάπτυξης προϊόντος
  • Επίλυση προβλημάτων σε παραγωγικά και αναλυτικά θέματα
  • Αναβάθμιση παλιών φακέλων και τεχνική υποστήριξη σε τροποποιήσεις

H RAFARM πέρα από τις δικές της ερευνητικές δραστηριότητες έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης, Ιωαννίνων καθώς και με διεθνούς κύρους ερευνητικά κέντρα όπως ο «∆ημόκριτος» και το «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών».

Ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο: University of Michigan, USA, Triclinic labs/ Indiana University, USA, McCrone Assosiates, USA Biotools, USA, Altasciences, Canada, University of Pisa, Italy, Ronzoni Institute, Italy, Neotron SPA, Italy, Eurofins, Italy, Novartis Labs, Germany, University of Leoben, Austria, Institut Jozef Stefan, Slovenia, SYNPO, Czech Republic, Intertek, UK, Nelson labs, Belgium, Solvias, Switzerland, Cliantha, India