ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

___________________

All
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BUVERA TTS 35MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
BUVERA TTS 52.5MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
BUVERA TTS 70MCG/HΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN02AE01BTx 10 SACHETSx 1 TTS
DEZEPIL 100MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 200MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 25MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
DEZEPIL 50MG/TAB DISP.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLAMOTRIGINEN03AX09BT x 30
NEWLEV F.C.TAB 1000MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVETIRACETAMN03AX14BT x 30
NEWLEV F.C.TAB 500MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVETIRACETAMN03AX14BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (100+25+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (125+31,25+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (150+37,5+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (200+50+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (50+12.5+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN (75+18.75+200)MG/F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLEVODOPA:CARBIDOPA:ENTACAPONEN04BA03BT x 30
NYZOL 10MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
NYZOL 20MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
NYZOL 5MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLANZAPINEN05AH03BT x 28
TIAQUEL F.C.TAB 100MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 200MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 25MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 60
TIAQUEL F.C.TAB 300MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑQUETIAPINEN05AH04BT x 30
NODASIC 100MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMISULPRIDEN05AL05BT x 30
NODASIC 400MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMISULPRIDEN05AL05BT x 30
RAPIPROZ TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
RAPIPROZ TAB 15MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
RAPIPROZ TAB 30MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑARIPIPRAZOLEN05AX12BT x 28
ALPRAZOLAM/AUROBINDO TAB 0,50MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑALPRAZOLAMN05BA12 BT x 30
FOKESTON 20MG/CAPΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑFLUOXETINEN06AB03BT x 24
PREFUCET 20 MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCITALOPRAMN06AB04BT x 28
PREFUCET 40 MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCITALOPRAMN06AB04BT x 28
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 14
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 30
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 14
ESCITALOPRAM/MYLAN F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑESCITALOPRAMN06AB10BT x 30
RAFAZIL 10MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 28
RAFAZIL 5MG/TAB F.C.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 28
RAFAZIL ORAL.SOL 1mg/MLΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDONEPEZILN06DA02BT x 1 BOTTLE x 150 ML
MENTIFAR F.C.TAB 10MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑMEMANTINEN06DX01BT x 28
MENTIFAR F.C.TAB 20MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑMEMANTINEN06DX01BT x 28
PRENORVINE 2MG/TAB SUBL.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN07BC01BT x 7
PRENORVINE 8MG/TAB SUBL.TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINEN07BC01BT x 7
LIBROXAR SUBL.TAB (2+0.5)MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINE:NALOXONEN07BC51BT x 7
LIBROXAR SUBL.TAB (8+2)MG/TABΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑBUPRENORPHINE:NALOXONEN07BC51BT x 7

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

______________________________

 

 

ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ

 

 

ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ