ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

____________________________

All
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ERVIDOL 12,5MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
ERVIDOL 25MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
ERVIDOL 6,25MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑCARVEDILOLC07AG02BT x 28
EVANGIO 10MG CAPSΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMLODIPINEC08CA01BT x 30
EVANGIO 5MG/CAPΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑAMLODIPINEC08CA01BT x 30
RABOLAN 100MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUMC09CA01BT x 28
CO-RABOLAN (100+12,5)MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUM, HCTZC09DA01BT x 28
CO-RABOLAN (100+25)MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑLOSARTAN POTASSIUM, HCTZC09DA01BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (20+5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (40+10)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN® F.C.TAB (40+5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINEC09DB02 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+10+25)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
COMPRELAN PLUS® F.C.TAB (40+5+25)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑOLMESARTAN MEDOXOMIL:AMLODIPINE:HCTZC09DX03 BT x 28
KYMAZOL 20MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑSIMVASTATINC10AA01BT x 30
KYMAZOL 40MG/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑSIMVASTATINC10AA01BT x 30
DELIPOST 10 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
DELIPOST 20 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 14
DELIPOST 20 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
DELIPOST 40 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 14
DELIPOST 40 mg/TAB F.C.TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑATORVASTATINC10AA05BT x 28
ZIRCOS F.C.TAB 10MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZIRCOS F.C.TAB 20MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZIRCOS F.C.TAB 5MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑROSUVASTATINC10AA07BT x 30
ZETIRAF TAB 10MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBEC10AX09BT x 28
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+10)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+20)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30
EZETIMIBE+ATORVASTATIN/RAFARM TAB (10+40)MG/TABΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑEZETIMIBE:ATORVASTATINC10BA05BT x 30

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

______________________________

 

 

ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ

 

 

ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ