ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

________________________________________________

All
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ABIRATERONE/RAFARM F.C.TAB 500MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣABIRATERONELO2BX03BT x 60
LEUPRORELIN/SANDOZ IMPLANT 5MG/IMPLANT AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLEUPRORELINL02AE02BTx 1 PF.SYRx 1 IMPLANT
BICALUTAMIDE/RAFARM F.C.TAB 150MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣBICALUTAMIDEL02BB03 BT x 30
BICALUTAMIDE/RAFARM F.C.TAB 50MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣBICALUTAMIDEL02BB03 BT x 30
ZOLITRAT F.C.TAB 1MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣANASTROZOLEL02BG03BT x 28
RATROZ F.C.TAB 2,5MG/TABAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLETROZOLEL02BG04BT x 30
GRASTOFIL S.I.INF.PS 30MU/0,5MLAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFILGRASTIML03AA025 PF.SYR x 0,5ML
GRASTOFIL S.I.INF.PS 48MU/0,5MLAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFILGRASTIML03AA025 PF.SYR x 0,5ML
GRASUSTEK INJ.SOL 6MG/0.6ML (10MG/ML) PF.SYR.AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣPEGFILGRASTIML03AA131 PF.SYR x 0,6ML
FINGOLIMOD/RAFARM CAPS 0.5MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣFINGOLIMODL04AA27BT x 28
HUKYNDRA INJ.SOL 40MG/0.4ML 1 PF.PEN + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.PEN + 1 ΕΠΙΘ
HUKYNDRA INJ.SOL 40MG/0.4ML 1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘ
HUKYNDRA INJ.SOL 80MG/0.8ML 1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣADALIMUMABL04AB041 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘ
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 10MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 15MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 20MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 25MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21
LENALIDOMIDE/RAFARM CAPS 5MG/CAPAΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣLENALIDOMIDEL04AX04BT x 21

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

______________________________

 

 

ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ

 

 

ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ