Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

__________________________________________________

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ««ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.» (εφεξής «Rafarm»), αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Rafarm είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό της ιστότοπο (www.rafarm.gr) και παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Η Rafarm εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Κορίνθου, αρ. 12 , Τ.Κ. 15451, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6776550, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@rafarm.gr.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Ιστοσελίδα μας

Ο ιστότοπος www.rafarm.gr αποτελεί την Ιστοσελίδα της εταιρείας μας, μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ίδια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

– Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας.

– Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδας μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα μέσω των απολύτως απαραίτητων τεχνικών cookies που είναι εγκατεστημένα στην Ιστοσελίδα μας  και των cookies για την εγκατάσταση των οποίων έχετε παράσχει τη ρητή σας συγκατάθεση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies της Ιστοσελίδας μας  .

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Rafarm ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α) την ολοκλήρωση της επικοινωνίας της Rafarm μαζί σας στα πλαίσια ενημέρωσής σας και προώθησης των υπηρεσιών μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας,

β) την καλύτερη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  εδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Rafarm ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Νομική βάση επεξεργασίας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που λαμβάνει η Rafarm όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Rafarm, και συγκεκριμένα της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Rafarm αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Rafarm.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στη ρητή δική σας συγκατάθεση στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας)

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Αποδέκτες

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Rafarm, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Rafarm, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της Rafarm και υπό την εγγύηση λήψης  όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies. 

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Rafarm ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δικαιώματα υποκειμένων/επισκεπτών της Ιστοσελίδας

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Rafarm (οδός Κορίνθου 12, 15451, Νέο Ψυχικό) είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (privacy@rafarm.gr) με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Στην τελευταία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση και τους λόγους της.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Rafarm δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε,  έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

Tροποποιήσεις

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.