Πιστεύουμε και Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

________________________________________

Στη RAFARM,
πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που μας βοήθησε να γίνουμε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες

Προσελκύουμε και αναπτύσσουμε ταλαντούχους υπαλλήλους και προσπαθούμε να τους παρέχουμε όλα τα μέσα για μια ισορροπημένη και πλήρη επαγγελματική και προσωπική ζωή

Βάζουμε σε προτεραιότητα την υγεία και ευημερία των ανθρώπων μας και προσπαθούμε να τους παρέχουμε όλα τα μέσα για μια ισορροπημένη και πλήρη επαγγελματική και προσωπική ζωή

Μια μεγάλη επαγγελματική οικογένεια

________________________________________

Η φιλοσοφία της RAFARM είναι η δημιουργία μιας επαγγελματικής οικογένειας η οποία συνεργάζεται σ’ ένα περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας και το οποίο ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων κάθε εργαζομένου.

Είμαστε περήφανοι για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης των ταλαντούχων ανθρώπους μας που επιδεικνύουν συνεχώς τη δέσμευσή τους και το πάθος τους να αναπτύξουν, να παράγουν και να προωθήσουν υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικά στείρα φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε περισσότερους από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;

Ακολουθήστε μας στο LinkedIn και ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας στη RAFARM