Επενδύουμε δυναμικά στην Ελλάδα

_______________________________________

 

H καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού πλάνου της RAFARM για αυτό και εστιάζουμε στην ανάπτυξη και παραγωγή σύνθετων φαρμάκων υψηλής τεχνογνωσίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει ο κ. Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM, «Ο τομέας Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν

επιχειρηματικές προτεραιότητες της RAFARM. Για αυτό τον λόγο, το νέο μας επενδυτικό πλάνο εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και άλλωστε το 13% των ετησίων δαπανών μας αφορούν σταθερά σε επενδύσεις της εταιρείας σε R&D. Έχουμε το προνόμιο σαν χώρα να διαθέτουμε ισχυρή εγκατεστημένη βάση στον χώρο του Φαρμάκου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύσουμε τη δυνατότητα εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο την επάρκεια φαρμάκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ παράλληλα δημιουργούμε υπεράξιες για την Ελληνική οικονομία».

__________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας με την παράλληλη       
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις
επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

__________________________________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας
με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

__________________________________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση
της εξωστρέφειας με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

Επενδυτικό Πλάνο

________________________________

Υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα ύψους 120 εκατ € για τα έτη 2021-2027 το οποίο περιλαμβάνει

Υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα
ύψους 120 εκατ € για τα έτη 2021-2027 το οποίο περιλαμβάνει

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
παραγωγής με σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισμό

Μείωση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος

Δημιουργία νέων σύγχρονων
εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου

Νέες συνεργασίες με διεθνούς κύρους
Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα
με στόχο την ανάπτυξη οφθαλμικών προϊόντων
Νανοτεχνολογίας

Νέες θέσεις εργασίας

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Δημιουργία νέων σύγχρονων εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό
Νέες συνεργασίες με διεθνούς κύρους Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη οφθαλμικών προϊόντων νανοτεχνολογίας για την ικανοποίηση ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών.
Νέες θέσεις εργασίας