Επενδύουμε δυναμικά στην Ελλάδα

_______________________________________

 

H καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού πλάνου της RAFARM για αυτό και εστιάζουμε στην ανάπτυξη και παραγωγή σύνθετων φαρμάκων υψηλής τεχνογνωσίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει ο κ. Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM, «Ο τομέας Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν

επιχειρηματικές προτεραιότητες της RAFARM. Για αυτό τον λόγο, το νέο μας επενδυτικό πλάνο εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και άλλωστε το 13% των ετησίων δαπανών μας αφορούν σταθερά σε επενδύσεις της εταιρείας σε R&D. Έχουμε το προνόμιο σαν χώρα να διαθέτουμε ισχυρή εγκατεστημένη βάση στον χώρο του Φαρμάκου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύσουμε τη δυνατότητα εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο την επάρκεια φαρμάκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ παράλληλα δημιουργούμε υπεράξιες για την Ελληνική οικονομία».

__________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας με την παράλληλη       
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις
επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

__________________________________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας
με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

__________________________________________________________________________________________________________

Ο τομέας της Έρευνας & Ανάπτυξης και η ενίσχυση
της εξωστρέφειας με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αποτελούν τις επιχειρηματικές προτεραιότητές μας.

Επενδυτικό Πλάνο

________________________________

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για την πενταετία 2021-2025 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   Νέο υπερσύγχρονο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 2.500 τ.μ., με εργαστήρια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη πολύπλοκων φαρμακοτεχνικών μορφών (complex drugs)

  Kατασκευή νέας υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στείρων ενέσιμων προϊόντων και επέκταση της παραγωγής ξηρών μορφών