Εταιρικό Προφίλ

________________________

Η RAFARM είναι μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες με εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην καινοτομία. Η RAFARM επενδύει ετησίως το 13% του καθαρού κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Έρευνα και Ανάπτυξη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και επεκτείνει την εξαγωγική της δραστηριότητα (>30% του ετήσιου κύκλου εργασιών) σε περισσότερες από 60 χώρες.

H εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή οφθαλμικών και ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ έχει περισσότερες από 1100 εγκεκριμένες άδειες παγκοσμίως. Η RAFARM είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση US FDA για την ανάπτυξη και παραγωγή στείρων και σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

 

Το νέο Ερευνητικό Κέντρο απασχολεί περισσότερους από 100 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, είναι συνολικής έκτασης 2.500 τ.μ. και διαθέτει εργαστήρια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη σύνθετων φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων.

Η ομάδα της RAFARM αποτελείται από περισσότερους από 700 καταρτισμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία σύνθετων φαρμάκων υψηλής θεραπευτικής αξίας που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τομείς Δραστηριότητας RAFARM

________________________

Δυναμική εμπορική δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά και αντιπροσώπευση προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών

Εξαγωγές σε 60 χώρες (30% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 5 χρόνια)

Παραγωγή για τρίτους σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων

Εξειδίκευση στην ανάπτυξη οφθαλμικών και ενέσιμων προϊόντων

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων ανά τον κόσμο (>1.100 ενεργές άδειες προϊόντων)

Σημαντικές συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Υλοποιούμε ένα απο τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα ύψους 120 εκατ € για τα έτη 2021-2027 το οποίο περιλαμβάνει

 

Νέο Υπερσύγχρονο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Νέες Μονάδες Παραγωγής Οφθαλμικών και Ενέσιμων Προϊόντων

Αυτόνομος Αποθηκευτικός Χώρος

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Δημιουργία νέων σύγχρονων εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό

Νέες συνεργασίες με διεθνούς κύρους Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη οφθαλμικών προϊόντων νανοτεχνολογίας για την ικανοποίηση ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών

Νέες θέσεις εργασίας

Νέο Υπερσύγχρονο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Νέες Μονάδες Παραγωγής Οφθαλμικών και Ενέσιμων Προϊόντων

Αυτόνομος Αποθηκευτικός Χώρος

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Δημιουργία νέων σύγχρονων εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό
Νέες συνεργασίες με διεθνούς κύρους Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη οφθαλμικών προϊόντων νανοτεχνολογίας για την ικανοποίηση ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών.
Νέες θέσεις εργασίας