Εταιρικό Προφίλ

________________________

Η RAFARM είναι μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες με εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην καινοτομία. Η RAFARM επενδύει ετησίως το 13% του καθαρού κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Έρευνα και Ανάπτυξη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και επεκτείνει την εξαγωγική της δραστηριότητα (>30% του ετήσιου κύκλου εργασιών) σε περισσότερες από 60 χώρες.

H εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή στείρων οφθαλμικών και ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ έχει περισσότερες από 1100 εγκεκριμένες άδειες παγκοσμίως. Η RAFARM είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση US FDA για την ανάπτυξη και παραγωγή στείρων και σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Διαθέτει τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, ανεξάρτητο αποθηκευτικό χώρο συνολικής έκτασης 16.000 τ.μ., παράγει 670 προϊόντα. Υπερδιπλασίασε τις θέσεις εργασίας την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Το νέο Ερευνητικό Κέντρο απασχολεί περισσότερους από 100 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, είναι συνολικής έκτασης 2.500 τ.μ. και

διαθέτει εργαστήρια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη πολύπλοκων φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων.

Eίναι η κινητήριος δύναμη της RAFARM, και αναμένεται να ενισχύσει περεταίρω τη δυναμική πορεία της εταιρείας με την ανάπτυξη νέων πολύπλοκων φαρμακευτικών προϊόντων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η ομάδα της RAFARM αποτελείται από περισσότερους από 700 καταρτισμένους
επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία σύνθετων φαρμάκων υψηλής θεραπευτικής αξίας που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τομείς δραστηριότητας RAFARM

___________________________

Έχει σημαίνοντα ρόλο και δυναμική εμπορική δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά και αντιπροσώπευση προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών

Εξάγει το 75% της παραγωγής, έχοντας καταφέρει έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 30% τα τελευταία 5 χρόνια

Παράγει για τρίτους σύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα

Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη στείρων οφθαλμικών και ενέσιμων προϊόντων

Διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένες παραγωγικές μονάδες (12.000 τ.μ.), με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

Πλήθος τεχνικών φακέλων υποβάλλονται στις αρχές ανά τον κόσμο για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Υλοποιούμε ένα απο τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα ύψους 65 εκατ € για τα έτη 2021-2025 το οποίο περιλαμβάνει

 

Νέα μονάδα παραγωγής στείρων ενέσιμων προϊόντων με τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικό μηχανολογικό εξοπλισμό

Νέο υπερσύγχρονο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 2.500 τ.μ., με εργαστήρια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών

Νέος αυτόνομος αποθηκευτικός
χώρος 4.500 τ.μ.

Νέα μονάδα παραγωγής στείρων ενέσιμων
προϊόντων με τελευταίας τεχνολογίας
ρομποτικό μηχανολογικό εξοπλισμό

Νέο υπερσύγχρονο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 2.500 τ.μ., με εργαστήρια υψηλών
τεχνολογικών προδιαγραφών

Νέος αυτόνομος αποθηκευτικός
χώρος 4.500 τ.μ.