Βιώσιμη Ανάπτυξη

__________________________

Η Βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη
στη στρατηγική μας.

Στη RAFARM δεσμευόμαστε για ένα πιο υγιές μέλλον:
πιο υγιείς άνθρωποι, πιο υγιής κοινωνία, πιο υγιής πλανήτης.

Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, αυξάνουμε
την πρόσβαση στα φάρμακα, συνεργαζόμαστε με
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για μια πιο υγιή κοινωνία

Επιτρέπουμε μια λειτουργία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας για τη μείωση των εκπομπών.

Ενσωματώνουμε την κυκλικότητα μειώνοντας τα απόβλητα,
ενισχύοντας την ανακύκλωση και ενισχύοντας την
επαναχρησιμοποίηση

Η συνεισφορά μας στην κοινωνία είναι συνεχής
με έμφαση στη βελτίωση της υγείας

Η RAFARM προάγει την υπεύθυνη, μακροπρόθεση και βιώσιμη ανάπτυξη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (E.Κ.Ε.) της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που επιχειρούμε και επενδύουμε συνεισφέροντας σε μία κοινωνία με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.

Είμαστε υπεύθυνα δίπλα σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες υποστηρίζοντας ενεργά οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα και κοινωνικά φαρμακεία.

Yποστήριξη του προγράμματος “Health Sector for Society” του GIVMED, με δωρεά 12.000 φαρμακευτικών
σκευασμάτων που αξιοποιούνται από κοινωφελείς φορείς στην Ελλάδα και 10.000 φαρμακευτικών
σκευασμάτων για αποστολή στην Ουκρανία.

∆ωρεά περισσότερων από 6.500 φαρμακευτικών σκευασμάτων για
την κάλυψη αναγκών των Κοινωνικών Φαρμακείων.

Στήριξη του έργου της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Ενίσχυση προγράμματος του Κοινωνικού Φαρμακείου του ∆ήμου Μεταμόρφωσης για την ένταξη και ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων, την κοινωνική – οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υποστήριξη δράσεων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Υποστήριξη πρωτοβουλιών του Πανελληνίου Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Ερμής»

To 2022 η εταιρεία δημιούργησε την «Τράπεζα Αίματος της RAFARM», που υποστηρίχθηκε με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους.

Η RAFARM υποστηρίζει τις δράσεις της Π.Ε.Φ.

Εθελοντική προσφορά εργαζομένων Rafarm στη δράση Food Drive που διοργάνωσε η Π.Ε.Φ. για τη στήριξη της ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Συνεργασία της Action Aid Hellas με την Π.Ε.Φ. για την ενίσχυση της απασχόλησης και την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο προγράμματος συμβουλευτικής εύρεσης εργασίας

    Δωρεά υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών

και φαρμάκων στη δομή του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήμου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α) από την Π.Ε.Φ.

 ∆ιάθεση δωρεάν φαρμάκων στα Κοινωνικά Φαρμακεία της Αρχιεπισκοπής, από τις εταιρείες μέλη της Π.Ε.Φ.

 

Αποστολή από τις εταιρείες μέλη της Π.Ε.Φ. φαρμάκων πρώτης γραμμής, για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων στην Ουκρανία.